Skillnaden mellan vik och bukt?

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan vik och bukt ??
Svar: 

Skillnaden mellan vik och bukt ligger i storlek på dessa. Båda är inbuktningar i kustlinjer, såväl vid hav som vid sjöar, men medan en vik är en smal inbuktning är bukten bredare. En mycket smal och djup vik som kantas av breda bergväggar kallas fjord. 

Källa: Nationalencyklopedin online 

3 augusti 2016 - 15:34