Skillnaden mellan Sverige och Irak när det gäller vattenförorening?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Skillnaden mellan Sverige och Irak när det gäller vattenförorening?
Svar: 

Många organisationer, föreningar och universitet/högskolor sysslar med vattenfrågor. Här kommer några ställen du kan söka övergripande fakta om vatten och vattenföroreningar. På Havs och Vattenmyndigheten hittar du en hel del fakta om just detta ämne, bl a en hel del statistik. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/data--statistik/officiell-statistik/officiell-statistik--havs--och-vattenmiljo.html . Naturskyddsföreningen har också en del om vatten och vattenmiljö http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav . Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  http://www.slu.se/vatten-miljo/ . (Tidigare svar från Bibblan svarar).

När det gäller vatten i Irak finns det en artikel ur tidskriften Vatten: http://www.tidskriftenvatten.se/mag/tidskriftenvatten.se/dircode/docs/48_article_2687.pdf .
I Landguiden finns det mer att läsa om Irak: http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Sociala-Forhallanden .

Alba.nu är en nättidskrift om kultur, vetenskap och samhälle, där finns också en artikel om vattensituationen i Irak. http://www.alba.nu/sidor/19637

25 maj 2016 - 19:27