Skillnaden mellan religion och vetenskap?

Fråga: 
Vad är skillnaden mellan religion och vetenskap?
Svar: 

Hej!

Denna fråga har tidigare besvarats i Bibblan svarar så jag hänvisar till dessa svar och klipper in dem nedan:

Robin Stattin Berg svarade så här den 25 april 2014 (http://bibblansvarar.se/sv/svar/1-gor-en-jamforelse-om-de-lik)
"Om du ska ta reda på skillnaden mellan vetenskap och religion skulle du kunna läsa lite om ämnet vetenskapsteori. Det är en filosofisk disciplin som handlar om just om att avgränsa vad som är vetenskap och vad som är bra och dålig forskning med mera. Filosofen Karl Popper menade att vetenskap är när vi kan pröva om något är falskt, att falsifiera något, genom exempelvis ett experiment. Att undersöka om vatten innehåller syre eller inte är vetenskap eftersom vi kan göra det med olika redskap och få ett svar. Att försöka ta reda på Guds existens är inte vetenskap i den meningen att vi kan göra ett experiment eller på annat sätt pröva den teorin. Än så länge förblir det en fråga om tro. För egen del skulle jag dra skillnaden mellan religion och vetenskap mellan det vi kan ta reda på och det vi tror på utan att ha orsak till att göra det."

Det finns även en lång artikel i Wikipedia som du kan läsa: http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rh%C3%A5llandet_mellan_vetenskap_och...

Åse Ström svarade så här den 21 mars 2016 (http://bibblansvarar.se/sv/svar/forhallningssatten-mellan-religion-och-v...)
Du skulle kunna utgå från artikeln "Religion och vetenskap" som finns i portalen SO-rummet för att komma vidare med denna fråga:http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/religion-och-vetenskap#

Längst ner på sidan finns det fler länkar till artiklar om religion och vetenskap

Följande artikel i Svenska Dagbladet kanske också kan vara intressant:
http://www.svd.se/vetenskap-och-tro-ar-ingen-motsattning

28 maj 2016 - 13:24