Skillnaden mellan komma och tankstreck?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan kommatecken och tankstreck? I skolan fick vi lära oss att de har samma betydelse, så att man aldrig ska blanda de i samma text utan hålla sig till en av dem, men jag vet inte om det stämmer. Exempelvis i följande mening: Mamma har slutat curla- nu får man lösa sina egna bekymmer. Eller; Mamma har slutat curla, nu får man lösa sina egna bekymmer. Vilken är korrekt eller spelar det ingen roll vilket skiljetecken man använder här?
Svar: 

I svenska skrivregler står att läsa: Vid parantetiska, inskjutna fraser eller satser i en mening är komma det mest neutrala tecknet medan parantes och tankstreck är starkare avskiljare.  Tankstrecket lyfter fram inskottet och när huvudmeningens sammanhang blir helt avbrutet av inskottet bör man välja tankstreck eller parantes.
Komma kan sättas efter tankstreck. Det följer då direkt efter tankstrecket utan mellanrum. I regel utelämnas dock komma i sådana fall. 
Av dina exempelmeningar tolkar jag "Mamma har slutat curla- nu får man lösa sina egna bekymmer" som det korrekta.

26 februari 2020 - 16:54

Kategorier