Skillnaden mellan järn och stål

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan järn och stål?
Svar: 

"Normalt menas med stål en järnlegering med mellan 0,5-2 procent kolinnehåll (...)" står det på Wikipedias sida om stål (https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l)
Järn utvinns från järnmalm genom att man tar bort syre. Det gör man genom att kombinera det med en kemisk partner som till exempel kol. Denna process, som kallas reduktion tar först bort syret ur malmen som därefter smälts för att sedan gjutas till användbara former.
Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret har givit ut ett informationshäfte som finns att skriva ut från denna adress: http://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/handbocker/utbildning...
 

30 maj 2017 - 19:22