Skillnaden mellan invasion och ockupation

Besvarad av Christer Boberg
Fråga: 
Vad är skillnaden på invasion och ockupation när det gäller krig?
Svar: 

Med invasion menas själva militära "inmarschen" i ett annat (fientligt) land. Från vattnet, luften eller på land. Det behöver inte vara för att ta över landet, utan till exempel bara för att passera. Men invasionen föregår alltså ett eventuellt övertagande.  
Med ockupation menas att ett land övertas av ett annat. Nationalencyklopedin sammanfattar: "Ett område är ockuperat när det faktiskt befinner sig under den fientliga krigsmaktens välde och administration." 
Se även tidigare svar: http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-innebar-ockupation

6 maj 2020 - 19:41

Kategorier