Skillnaden mellan intension och konnotation

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Vad är det för skillnad mellan begreppen intension och konnotation?
Svar: 

Enligt NE.se är dessa synonymer "Efter John Stuart Mill avser man inom filosofin med konnotation vanligen termens innehåll i motsats till dess denotation; ett i stort sett synonymt motsatspar är intension och extension." Något som även bekräftas av engelska wikipedias artikel om konnotation: "In logic and semantics, connotation is roughly synonymous with intension."
Nationalencyklopedin, konnotation. http://0-www.ne.se.www.malmo.stadsbibliotek.org/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konnotation (hämtad 2018-03-12)
Båda uttrycken syftar till begreppsinnehållet, värdeladdningen.
Du kan läsa mer om intension på exempelvis wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intension
https://en.wikipedia.org/wiki/Connotation_(semiotics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Intension

9 mars 2018 - 11:47

Kategorier