Skillnaden mellan fattiga och rika i Rom

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Vad var det för skillnad på fattiga och rika i antikens Rom?
Svar: 

Många i Rom under antiken var slavar som tagits som krigsfångar under krigen. De hade inte några rättigheter eller ägde någonting. Men det fanns också mycket rika personer med stor makt. Du kan läsa om livet för fattiga och rika i Rom här: 
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/antikens-rom-en-varldsmetropol

 

14 november 2017 - 14:37

Kategorier