Skillnaden mellan en utredande och en argumenterande text?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan en utredande text och en argumenterande text?
Svar: 

Hej!

Det finns flera olika sorters texter. Beskrivande eller utredande texter redogör t ex för fakta, men försöker inte övertyga oss om något. Det försöker däremot argumenterande texter. Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument. En tes är ett påstående; alltså en åsikt, t.ex. vi bör äta något nu. En precisering, alltså ett förtydligande av tesen skulle kunna vara: vi bör äta hamburgare ikväll eftersom vi måste äta innan vi åker hem.
För att få alla att tycka precis som du behöver du argumentera för din sak. Du måste alltså lägga fram argument som stödjer din tes. Argument är med andra ord skäl till varför ni ska äta hamburgare.
När det gäller argumentation kan det vara effektivt och framgångsrikt att ha med minst tre argument som är olika: Logos-, Patos- och Etosargument.

De flesta sakprosatexter (brukstexter) är beskrivande och utredande. En utredande och beskrivande text är fylld av fakta. En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren. Syftet med texten är att ge läsaren ökade kunskaper. Med hjälp av texten ska man kunna dra egna slutsatser och kunna fatta beslut i viktiga frågor.
Att utreda betyder att bringa klarhet i eller redogöra för. Utredning är en vanlig form av framställning; den förekommer i läroböcker och facklitteratur samt på dagspressens ledar- och kultursidor. Läroböcker och uppslagsböcker är alltså utredande och beskrivande texter. De ska ge övergriplig och ytlig kunskap. En lärobok ger en allmän förståelse medan uppslagsböcker ger kortare generella förklaringar. Speciallitteratur och faktalitteratur ger fördjupade kunskaper.
När du gör en utredning bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.
I utredande text ska du vara så objektiv som möjligt och vara extra noggrann när det gäller källhantering.

Läs mer på:
https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://larare.at/svenska/moment/utredande_text/utredande_text.html

25 maj 2018 - 23:03

Kategorier