Skillnad på representativ demokrati och direkt demokrati

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Förklara skillnaden mellan en representativ demokrati och en direkt demokrati.
Svar: 

När man talar om direkt demokrati så menar man en beslutsform där medborgarna i ett land, eller de röstberättigade i t.ex. en förening, själva deltar aktivt i beslut genom t.ex. folkomröstningar. 

I en representativ, eller indirekt, demokrati utser man istället representanter som får ansvara för beslutsfattandet. Representanterna utses i politiska val där medborgarna utser vilka som sedan styr ett land eller ett område. 

Du kan läsa mer om olika slags demokratiska system på hemsidan SO-rummet där du även kan fördjupa dig genom att läsa om demokratisk påverkan och demokratiska modeller

Läs mer på svenska Wikipedia: 
Representativ demokrati
Direkt demokrati 

Engelskspråkiga Wikipedia: 
Representative democracy
Direct democracy

24 maj 2020 - 0:04