Skillnad på örnhane och örnhona.

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Hur kan man se skillnad på örnhanen och örnhonan?
Svar: 

I en artikel som handlade om havsörnar hittade jag följande text: Som hos de flesta rovfåglar är honan större än hanen, men gränserna tangerar varandra. Oftast är dock honan betydligt större. https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/faglar/havs... (Jägareförbundet). Samma information fanns även om kungsörnen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs%C3%B6rn (Wikipedia). Jag förmodar att en kan se skillnaden om en undersöker fåglarnas könsorgan. Här hittar du information om fåglars anatomi, vilket också borde stämma för örnar. Läs under rubriken Reproduktionsanatomi. https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glars_anatomi#Reproduktionsanatomi (Wikipedia)

14 juni 2018 - 10:34