Skillnad mellan autobiografi, självbiografi, biografi och roman med faktainslag?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
skillnad mellan autobiografi, självbiografi, biografi och roman med faktainslag?
Svar: 

Autobiografi: auto betyder själv och används för att sätta samman ord. En autobiografi är alltså en bok man skrivit själv om sitt eget liv, detsamma som självbiografi

Självbiografi: är samma sak som autobiografi

Biografi: är en bok eller text om en person skriven av en annan person. Till exempel är Vivi Edströms bok: Selma Lagerlöf. Livets vågspel, en biografi.

Roman med faktainslag: är detsamma som orden beskriver. En roman är en påhittad berättelse (fiktion) men kan innehålla verkliga inslag, sådant som verkligen har inträffat. Ibland kallar man det för dokumentärroman. Fakta kan då exempelvis vara verkliga namngiva personer, dokument eller historiska händelser. Till exempel är Legionärerna av P.O. Enquist en dokumentärroman eller roman med faktainslag https://sv.wikipedia.org/wiki/Legion%C3%A4rerna

I Nationalencyklopedins ordbok finns orden också beskrivna http://www.ne.se/

19 april 2017 - 3:22