Skicka böcker mellan bibliotek

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Kan man få en bok skickad till ett bibliotek från ett annat om den inte är tillgänglig på biblioteket på hemmaplan?
Svar: 

Oftast kan du det, det beror lite på ditt lokala biblioteks bestämmelser. Just nu finns också lite fler restriktioner på grund av corona bland bibliotek som kan göra det svårare att göra fjärrlån.

Men ring eller besök ditt lokala bibliotek så kan de ge närmare besked.

10 juli 2020 - 21:43

Kategorier