Skatter

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
fördelar och nackdelar till höga skatter
Svar: 

Hej!
Detta är en väldigt komplex fråga, men en fördel med höga skatter är att Sverige får mer pengar som går till välfärden. En nackdel är att som enskild skattebetalare betalar du mer i skatt och får således mindre disponibel inkomst. Detta är en politisk men också statsekonomisk fråga som inte enkelt kan besvaras. Ett förslag är titta på olika partiers förslag om eventuella skattehöjningar eller skattesänkningar.
Lycka till!

// Amela Hadziresic, bibliotekarie, Sundsvalls stadsbibliotek.  

4 mars 2017 - 21:23