Skattefinansiering av Google?

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Hur mycket pengar har skattebetalare finansierat google med?
Svar: 

Det är svårt att fastställa hur mycket skattebetalarna finansierat google med, oavsett om det gäller svenska skattebetalare eller skattebetalare världen över. Det verkar hur som helst röra sig om miljarder kronor. Det kanske inte rör sig om direkta subventioner utan en ovilja att betala rätt skatt, vilket man kan betrakta som en slags subvention.  Däremot finns några tidningsartiklar som behandlar detta. Bl.a. i tidningen Arbetet  https://arbetet.se/2017/10/13/google-och-facebook-de-verkliga-bidragstag...
En annan artikel som är något äldre ger också en bild av hur mycket pengar det kan röra sig om i Sverige: https://uppkopplat.se/2014/02/20/google-internetvarldens-skattefralse/
Ditt bibliotek har kanske tillgång till tidningsdatabaser där du kan få hjälp att söka vidare

14 juli 2019 - 12:47

Kategorier