Skaffa lånekort?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
kan jag skaffa ett kort eller inloggningsuppgifter till Stockholms bibliotek även om jag bor i Södertälje?
Svar: 

Det finns inget som hindrar att man skaffar ett lånekort i en annan kommun än där man är bosatt. I regel behöver du dock besöka biblioteket där du önskar ett kort och ta med giltig id-handling.

2 januari 2017 - 16:27

Kategorier