Romaner från olika tider

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Ska skriva ett gymnasiearbete om två romaner som utspelar sig under olika tider och jämföra och analysera dem ur ett samhällsperspektiv. Har ni några tids på böcker jag kan använda?
Svar: 

Om du har tillgång till databasen Alex via ditt lokala bibliotek så kan du söka efter boktips där. I Alex finns möjlighet att söka efter böcker från ett bestämt århundrade. Där kan du få många tips. En författare som har skrivit många historiska romaner om skilda tider  är Per Anders Fogelström. Jan Fridegård har skrivit tre böcker om svensk vikingatid och en serie böcker om 1800-talet. En annan författare är Carina Burman, som väl mest skrivit om 1700-talet. Vibeke Olsson har skrivit en hel serie historiska böcker som utspelar sig under romartiden och en serie som utspelar sig under andra världskriget. Det är svårt att svara på frågan utan att ställa följdfrågor om vilka sorts böcker du hade tänkt dig. Det finns tusentals historiska romaner att välja på. Det allra bästa tipset får du nog om du vänder dig till ditt lokala bibliotek eller ditt skolbibliotek och pratar med en bibliotekarie direkt.

5 september 2015 - 8:21