Självmordets moral

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
självmordets moraliska status?
Svar: 

Att begå självmord är en av de mest tabubelagda handlingarna i den mänskliga kulturen. Självmordets etik och moral har sysselsatt filosofer och psykologer under lång tid.
I den här uppsatsen tittar författaren på olika teorier kring självmord, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1358430&f...
I den här bloggen presenterar bloggaren en klassiker på området, Emile Durkheims Självmordet, https://lisafriberg.wordpress.com/2012/01/28/sociologins-klassiker-durkh...
I svenska Wikipedia hittar du en genomgång som tar upp olika religioners syn på självmordet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvmord
På utbildningsradions sida, http://urskola.se/Produkter?q=sj%C3%A4lvmord, hittar du olika program med självmord som tema.

Och i den här engelskspråkiga artikeln gör författaren en genomgång av olika teoribildningar och filosofiska inriktningar, http://ieet.org/index.php/IEET/more/danaher20140517

17 oktober 2016 - 14:06