Självmord i Sverige 2018?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur många begick självmord i Sverige under 2018?
Svar: 

De nyaste siffrorna jag hittar är från 2017, vilka säger att under året begick 1544 personer självmord i Sverige.

Självmord i Sverige - Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention

10 mars 2019 - 18:15

Kategorier