Simon Sebag Montefiore i bokhyllan

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Hej! Hur sorterar man in Simon Sebag Montefiore i bokhyllan?
Svar: 

Hej!
Om frågan handlar om hur vi på bibliotek sorterar böcker av nämnda författare så hamnar hans böcker på olika ställen. Alla hans titlar behandlar historiska skeenden, framförallt från Ryssland. Det är huvudsakligen faktalitteratur, förutom en roman (Sasjenka) som utspelar sig under Ryska revolutionen och tiden därefter. Ett kort svar blir: Titlar finns på avdelningarna Historia, Biografier och Romaner
Ett utökat svar ges via en lista på översatta böcker med angiven titel, Dewey-hylla/SAB-hylla, utgivningsår: 

  • Romanov  920.7/Lz Romanov (Biografier)  2017
  • Jerusalem 956.94/Koaf (Palestina/Israel) 2011
  • Sasjenka  823/Hce (Romaner)  2009
  • Potemkin och Katarina den stora  947.063092/Kma.43 (Rysslands historia 1682-1796)  2005
  • Stalin  920.7/Lz Stalin (Biografier)  2004

SAB-systemet är det bibliotekssystem som funnits längst i Sverige. Dewey är det system som numera finns på högskolebiblioteken men många folkbibliotek går nu också över till Dewey.

28 maj 2017 - 11:14