Sierra Leone och den demografiska transitionen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
vilket stadie ligger Sierra Leone i den demografiska transationen
Svar: 

Demografisk transition är ett demografiskt begrepp för att beskriva övergången från höga födelsetal och höga dödstal till låga födelse- och dödstal, något som oftast uppstår när ett land industrialiseras. Sierra Leone tycks befinna sig i stadium 2 och mer information om detta hittar du i följande OECD-rapport:
https://www.oecd.org/swac/publications/39802965.pdf

8 november 2017 - 8:52