Sharia i Europa

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilket parti i Sverige vill införa sharia-lagar? Vilka europeiska länder har påtvingats sharialagar hittills?
Svar: 

Inga länder i Europa har infört sharia. Inga partier i Sverige förespråkar sharialagstiftning. Däremot kan mål med ursprung i sharialagstiftning dyka upp domstolar i Europa, eftersom man i den internationella privaträtten (äktenskapsrätt t ex) ofta tillämpar lagstiftningen i det land där avtalet ingåtts ( t ex äktenskapsförord). Har ett par ingått äktenskap i Iran och skiljer sig i Europa kan alltså avtalet från Iran drivas igenom.
Ett exempel från Sverige: http://www.dagensjuridik.se/2016/02/sharia-i-svensk-domstol-hd-provar-om...
Tillämpningen påverkas också av de inblandades medborgarskap.
I Storbritannien finns sedan ett antal år tillbaka en form av privaträttsliga skiljedomstolar som kan döma, men som saknar laglig rätt att genomdriva domsluten. Det innebär alltså att domar därifrån enbart vinner laga kraft om de inblandade godkänner det själva. De här domstolarna är omdiskuterade, https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-sel....

31 januari 2017 - 14:59