Ser Bibeln ner på vänsterhänta?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vänsterhänthet i Bibeln
Svar: 

I Bibeln finns det ingenting som säger att det är sämre att vara vänsterhänt. De ställen i Bibeln som handlar om vänsterhänta personer talar om skickliga vänsterhänta krigare (Dom 3:22, 2 Sam 20:9-10).

Däremot finns det i Bibeln många uttryck för att höger sida allmänt är bättre än vänster. Att sitta på kungens högra sida är lite finare än att sitta på hans vänstra. Att ge välsignelsen med vänster hand gör att välsignelsen inte är riktigt lika bra som när den ges med höger hand. Det här har av människor rörts ihop, så att vänster och vänsterhänthet har blivit samma sak. Men Bibeln säger som sagt inget om att vänsterhänta är sämre än högerhänta.

Du kan läsa mer om synen på vänsterhänta i en både kunnig och lättsam artikel i Läkartidningen. Stephan Rössner som skrivit artikeln är pensionerad professor i medicin. Här är länken: https://lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/Kultur/2019/09/Vansterhant--ma-vara-hant/

6 februari 2020 - 9:08

Kategorier