Semi-kvantitativ forskningsmetod

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Hej Jag har ett jätteproblem och jag fick av en schysst bibliotekarie på KB här i Stockholm tipset att kontakta Er på detta vis. Min fråga är: Var kan jag läsa efter ang. SEMIKVANTITATIV / SEMI-KVANTITATIV bearbetning av data, d v s skulle Ni kunna ge mig tips på ex. en metodbok / flera metodböcker eller liknande som beskriver en dylik bearbetning av resultat samt vad detta innebär? Jag är i sluttampen med min doktorsavhandling som ska läggas fram under hösten vid ett tyskt universitet, vad som ännu fattas är detta med ”semikvantitativ”. Enl. min professor där måste bearbetningen av mitt kvalitativa datamaterial (drygt 60 kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor samt barnsjuksköterskor) inkludera semikvantitativ metodik. Min resultatredovisning av allt datamaterial ser så ut att jag frågeställning för frågeställning delat in dessa i grupper samt subgrupper inkl. numerärt antal samt procent. ”Ja: antal sjuksköt. + % ; Nej: antal sjuksköt. + %”. Jag vet att semikvantitativ bl a innebär ungefärlig storlek av datan d v s ingen exakt mätning. Jag vet att med denna bearbetning så kan grupper jämföras med varandra, d v s mer än / mindre än något; Att det bl a används t ex gällande medicinska labb-grejer. Men hur är tillvägagångsättet vid en dylik semikvantitativ bearbetning? Hur går det till steg för steg? Hur ser en dylik resultatredovisning ut? o s v, o s v, o s v. Jag har under de senaste 3-4 åren bl a: - Bönfallit min professor att ge mig en bokreferens där jag kan läsa in mig på denna metodik, men han vägrar då hans ståndpunkt är att detta hör till mitt jobb som doktorand. - Försökt få hjälp av bibliotekarierna på SUB, Frescati = Går ej eftersom jag inte är inskriven - Försökt få hjälp av KIB, Solna, såväl ”vanliga bibliotekarier” som i KIB-labb = Går ej eftersom jag inte har en KI-anknytning - Talat med Stockholms stadsbibliotek som inte kunnat hjälpa mig - Plöjt igenom 35 (!) svenska / engelska / tyska metodböcker (d v s inte bara respektive index) - Sökningar på plats via KIB:s datorer i Solna, t ex encyklopedier, MeSH, ja allt som fanns i deras sökdatorer - 1 x / år dammsugit internet, inkl. ”Google scholar”, i Sverige, Tyskland, England. - Muntligen frågat absolut varenda människa jag känner i Sverige och Tyskland med kunskap i metodik. Jodå, ett flertal ”vet att denna metodik finns, t ex inom labbmedicin” (” i den här gruppen av urinprov fanns mer bakterier än i det här andra provet, men mest fanns i det tredje provet”, men ingen vet något närmre. - På nätet / i Google Scholar / KIB’s sökmotorer dyker ibland upp någon studie där det står att denna bearbetningsmetod använts, men det står ingenstans vad detta mer exakt betyder, samt HUR det gått till. Uppriktigt kan jag inte gå upp i opposition utan att åtminstone teoretiskt ha litet grand på fötterna gällande min resultatredovisning inkl. en semikvantitativ bearbetning av mitt datamaterial. Jag ska ju där kunna förklara / försvara det jag gjort. Hoppas hoppas att Ni kan hjälpa mig för nu har jag snart ingen mer att fråga.
Svar: 

Hej!

Tack för att Du vänder dig till "Bibblan svarar"!

Allra ödmjukast och efter bästa förmåga, skall jag försöka hjälpa Dig. :)

Vad jag förstår så finns det ingen definition av begreppet semi-kvantitativ metod och därmed går den inte att finna i någon metodbok. (Däremot så verkar det handla om riskbedömning och att blanda kvantitativa och kvalitativa metoder.) Jag kan alltså förstå att de tidigare försöken inte gett något resultat.

Så här skriver t.ex. Australiens Department of Industry, Innovation and Science om metoden, i samband med ett praktiskt fall:

"A1.2 Semi-quantitative methods

Before discussing quantitative and semi-quantitative risk methods, it is worth looking at a non-mathematical expression of the basic risk formula. This expression is intended to help current matrix users understand quantitative concepts and therefore uses only consequence and likelihood terms:

Risk equals the sum of all credible consequence divided by likelihood pairings for a given event.

Semi-quantitative approaches to risk assessment are currently widely used in an effort to overcome some of the shortcomings associated with qualitative approaches. However, there are many traps for the unwary or those simply copying and pasting another organisation’s product. Semi-quantitative risk assessments are intended to provide a more detailed prioritisation of risks than the outcome of qualitative risk assessments (a colour or seriousness label). Semi-quantitative risk assessment takes the qualitative approach a step further by attributing values or multipliers to the likelihood and consequence groupings.

Perhaps the biggest problem with semi-quantitative assessment comes from the fact that there is no definition of it. For example, ISO 31000 notes that it exists but does not define what it is, simply noting that it is neither quantitative or qualitative (Section 3.7.2). Sister standard ISO 31010 on risk assessment techniques states only that semi-quantified risk is measured in numbers based on a ‘formula’, which may vary."

Däremot får jag följande klickbara träfflista (Den öppnas i ett nytt fönster) i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS (Inklusive akademiska bibliotek), med söktermen "semi-quantitative":
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=semi-quantitative&f=simp&spell=true&hist=true&p=1
I träfflistan hittar Du olika exempel på hur semi-kvantitativa metoder använts i olika akademiska undersökningar.

Summa summarum: Så vitt jag förstår finns det alltså ingen definition vad semi-kvantitativ metod innebär eller hur den skall gå till. (Det verkar som om man liksom blandar kvalitativa och kvantitativa metoder. ) Men det finns exempel på användande av semi-kvantitativa metoder att läsa om i LIBRIS-listan ovan. Många av dessa är på engelska, så de borde även gå att få tag på utomlands.

Jag hoppas att jag kunnat vara till någon nytta.

//Nisse
 

 
 

 

 

 

23 maj 2018 - 17:11