Sekularisering

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När det handlar om sekulariseringen, vad har religionsfrihet, vetenskapens genombrott, mer privat religion och politiska ideologer ersatte religionen i samhället, med det att göra?
Svar: 

Det beror på vad du menar med sekularisering, för definitionen av av ordet betyder kan variera:
En är den process varigenom en stat inte baserar sina lagar på någon religion utan är neutral i trosfrågor.
En annan är att även andra "icke-religiösa" områden i samhället i allt mindre utsträckning påverkas av religion.
En tredje är att allt färre människor i samhället är religiösa.
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekularisering)

Religionsfrihet, vetenskapens genombrott, mer privat religion och politiska ideologer hör ihop med sekularisering, men finns inget ett till ett förhållande där det ena innebär det andra. Det innebär inte att bara för att du kan förklara saker som religionen tidigare förklarade eller att bara för att du blir mer utbildad så förlorar du din tro, det finns många vetenskapsmän och kvinnor som är troende.

Här är några artiklar från en präst, kristen tidskrift och vetenskaplig tidskrift som diskuterar frågan från sina perspektiv.
https://fof.se/tidning/2004/7/hur-sekulariserad-ar-svensson
http://www.dagen.se/livsstil/varfor-ar-just-sverige-sa-sekulariserat-1.1...
https://www.fragaprasten.fi/fragor-och-svar/sekularisering
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/sekularisering-och-religion...

10 april 2018 - 11:46

Kategorier