Sekulära stater?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Finns det ett land utan en huvudreligion?
Svar: 

Det beror på vad du menar med huvudreligion. Det finns många stater som betraktar sig som sekulära som inte har någon statsreligion. Något som  inte innebär att befolkningen inte har någon tro, men  att till exempel lagar inte baseras på påbuden i en religiös text eller att man som invånare i ett land påtvingas någon tro. Det finns lite olika artiklar i ämnet:
Sekularisering och religionskritik - SO-rummet
Sekularisering - Wikipedia
Sekularism – ett mångtydigt begrepp - Advokaten.se
Countries Without A State Religion - Worldatlas
Statsreligion - Wikipedia
Ateism - NE.se

 

7 maj 2020 - 20:59

Kategorier