Se elektromagnetisk strålning

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
varför kan man inte se allt elektromagnetisk strålning?
Svar: 

Det beror vad du menar med att se, för människan kan ju använda maskiner och andra filter för att se sådant som hon inte kan se med blotta ögat. Men menar du vad vi kan se med bara våra ögon beror det på våglängden. Så här skriver de på Wikipedia:
"Elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet cirka 400 - 700 nanometer kan uppfattas av människans öga. De kallas därför för synligt ljus. Vågor med något längre våglängder uppfattas av huden som värmestrålning."
Du kan läs mer här:
Elektromagnetisk strålning

10 mars 2019 - 13:00