Saturnus påverkan

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur påverkar Saturnus andra planeter i solsystemet?
Svar: 

Saturnus är en stor planet och har genom gravitationens kraft troligen påverkat solsystemets utformning och slungat ut de yttre planeterna i deras omloppsbanor.
http://www.space.com/48-saturn-the-solar-systems-major-ring-bearer.html

Läs mer om Saturnus här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Solsystemet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnus
http://illvet.se/universum/solsystemet/saturnus-gasplaneten-med-de-vackr...

Och så här har vi svarat på andra liknande frågor tidigare:
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=saturnus

14 mars 2016 - 19:17