Satsadverbialets placering i en bisats.

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hejsan! "Jag kan tyvärr inte kan komma." Som vi ser står satsadverbialet "tyvärr" efter finita verbet "kan" i en huvudsats; efter finita verbet "kan", men förra satsadverbialet "inte". Min fråga är: Var står satsadverbialet "inte" i en bisats: förra eller efter satsadverbialet/negationen "inte"? Tackar i förväg,
Svar: 

I huvudsatser kommer satsadverben efter första verbet. I bisatser står de mellan subjektet och första verbet.
Satsadverb - Lär dig svenska

Du kan även läsa om satsadverbial på andra sidor som exempelvis dessa:
Satsadverbial - Om svenska
Satsdelarna i svenska språket 

 

30 september 2019 - 12:38

Kategorier