Satsadverbial

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Får man börja en mening med ett satsadverbial? Jag vet att man får börja meningen med "ibland" och "kanske" och sen ska ha omvänd ordföljd. Men, får man börja med t. ex. "ofta, äntligen, aldrig, sällan, alltid, fortfarande" o.d.?
Svar: 

Satsadverbial fungerar som förstärkande/förtydligande satsdel. Det går bra att inleda med de exemplen du anger i din fråga, men då ska man vara medveten om hur satsen och dess betoning förändras. Ex Äntligen skiner solen/Solen skiner äntligen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Satsadverbial
http://www.satsdelar.se/adverbial.php
http://blog.lardigsvenska.com/2011/02/satsadverb.html

15 december 2015 - 11:11

Kategorier