Samhälle ur dygdetiskt perspektiv

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur hade ett gott samhälle sett ut utifrån ett dygdetiskt perspektiv?
Svar: 

"Dygdetik är en normativ gren till skillnad från andra grenar av etiken som istället betonar att goda handlingar är handlingar som leder till vad som är gott (konsekventialism) eller som betonar människans plikter (deontologi).[1][2] Vad som är en dygdig handling bedöms efter vad en (annan) dygdig människa hade gjort i samma situation." står det på wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygdetik

På So-rummet finns det flera filmade förklaringar och genomgångar av vad dygdetik är gjorda av lärare, likaså på youtube:
https://www.so-rummet.se/content/dygdetik
 

9 januari 2018 - 13:05

Kategorier