Samernas reaktion

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Jag har läst artikeln 'Dags att göra upp med Sveriges koloniala förflutna'. Vet ni hur den mottogs av samerna själva?
Svar: 

Jag har gjort antagandet att artikeln du refererar till är den av ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén och kyrkans samiska råds ordförande Sylvia Sparrock, publicerad i DN debatt 2016-03-06. Du undrar hur den blev mottagen av samerna. I debattartikeln föreslår skribenterna att en sanningskommission ska tillsättas, och därmed stödjer ett förslag Diskrimineringsombudsmannen och Sametinget kommit med. Sametinget är en av samerna folkvald ledning, och beskriver själva att de representerar samernas intressen, samtidigt som de är en statlig förvaltningsmyndighet. De vill ha en sanningskommission. Så en slutsats är att med tanke på ovanstående är att debattartikeln genom stödet till tanken om en sanningskommission är att samer i allmänhet knappast kan ha haft något att invända mot artikeln. En månad efter att debattartikeln publicerats gav Svenska kyrkan ut en vitbok om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Den kommenterades av Maria Persson från Björkvattsdalen i ett boktips. I sin kommentar speglar hon tankegångarna som finns uttryckta på sametingets hemsida, och bland samer i allmänhet:
"Det samiska folket och våra unga har uttalat krav på en samisk sanningskommission. Kyrkans vitbok anser jag alla borde läsa som en liten del av att öka sin kunskap om det samiska folkets historia, den pekar även på behovet av en sanningskommission och ytterligare synliggöranden."

2 maj 2017 - 8:19