Sambanden mellan klimat och vegetation/befolkningsfördelning

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation ? Mellan klimat och befolkningsfördelning?
Svar: 

Hej!

Tack för Dina undringar! :)

Relationerna mellan klimat och vegetation och mellan klimat och befolkningsfördelning är lika intressanta som komplexa och vittomfattande.
För att fördjupa sig i detta, kan det vara en bra början att besöka myndigheten Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI:s) hemsida. Om man söker på "klimatförändringar" i deras kunskapsbank, får man dessa resultat. Den interaktiva hemsidan Globalis,  som drivs av FN-förbundet, med dess information under rubriken "Klimat och urbanisering" kan säkert också vara Dig behjälplig vad gäller relationen mellan klimat och befolkningsfördelning.

Lycka till!

//Nisse

29 augusti 2016 - 21:21