Samband mellan ökade socioekonomiska skillnader och ökad politisk polarisering?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Jag söker efter efter rapporter, forskning eller liknande som visar på samband mellan ökade socioekonomiska skillnader och ökad politisk polarisering. Sambandet förutsätts vara så självklart i den allmänna debatten att det inte hänvisas till några källor. Jag behöver kunna hänvisa till några tillförlitliga källor för att kunna basera mitt resonemang på det. Källan kommer att användas i en pedagogisk text som riktar sig till skolvärlden.
Svar: 

Vi ska försöka svara på detta efter bästa förmåga då folkbibliotekens resurser är numera begränsade till fria resurser, till vilka exempelvis Google Scholar och DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet) räknas. Har ditt bibliotek tillgång till databasen Retriever kan du där hitta artiklar från dagstidningar.

Vad det gäller orsakerna till politisk polarisering har vi funnit några källor:
On the determinants of political polarization, en artikel av Daryna Grechyna
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176516301288?via%...

What causes political polarization?
som är ett videoklipp på youtube där Robert C. Smith professor i politisk vetenskap vid San Franciscos universitet pratar om detta.
https://www.youtube.com/watch?v=fa8_CI56XpI

Thinking About Political Polarization av Pietro S. Nivola
https://www.brookings.edu/research/thinking-about-political-polarization/

Den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center har skrivit en del i ämnet, med fokus på amerikanska förhållanden:
http://www.pewresearch.org/topics/political-polarization/

Du hittar även bok om de amerikanska förhållandena:
Polarized : making sense of a divided America  av James E. Campbell.
https://libris.kb.se/bib/20845975

Vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet fanns 2017 ett projekt (jag kan inte se om det fortfarande är aktivt) som heter:
Upplevelser av hot och politisk polarisering, där du kanske kan få hjälp med att hitta material
https://samfak.gu.se/aktuellt/nyheter/nyheter_detalj//forskningsprojekt-...

Från Göteborgs universitet hittar du även en artikel av Marie Demker och Sara Van Der Meiden som diskuterar polariseringen:
ALLT STARKARE POLARISERING OCH ALLT LÄGRE FLYKTINGMOTSTÅND
https://som.gu.se/digitalAssets/1579/1579363_allt-starkare-polarisering-...

Söker du sedan vid Lunds universitets forskningsportal på politisk polarisering får du följande träffar:
http://portal.research.lu.se/portal/sv/searchall.html?searchall=politisk...

på Institutet för framtidsstudiers hemsida kan du hitta artikeln Växande klyftor ger näring till ytterkantspartier av Lotta Nylander
https://www.iffs.se/nyheter/vaxande-klyftor-och-ytterkantspartier/

Dock så är mitt bästa tips att kontakta ditt närmsta universitetsbibliotek som då har tillgång till riktiga ämnesdatabaser och forskarna i fråga. Vi hoppas att detta hjälper dig en bit på vägen.

26 oktober 2018 - 11:12