Samband mellan hiphop och upplysningen?

Fråga: 
Finns det ett samband mellan hiphop och upplysningen?
Svar: 

Hej!

Det beror helt på hur du menar. Hip hop som kulturyttring och musikstil fanns ju, som du säkert är medveten om, inte på den tid vi brukar kallar upplysningen (wikipedias definition: "Upplysningstiden, även kallad upplysningen, var en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet. Med rötter i senare delen av 1600-talet, blev det en stark rörelse i början av 1700-talet, med slutpunkt kring år 1800.").

SO-rummet (http://www.so-rummet.se/) skriver så här om tiden "Upplysningstiden inleddes under 1700-talet och sammanfattar den rådande tidsandan som verkade för förnuft och samhällsnytta och mot auktoritetstro, ofrihet och privilegier." I denna och andra beskrivningar kan en, om en så vill, urskönja vissa kopplingar mellan vad som definierar Upplysningstiden och vad som definierar (vissa grenar av) hip hopen, t.ex. motståndet mot auktoriteter, ofrihet och privilegier.

Med vänlig hälsning
Martin Memet Könick

1 mars 2016 - 13:21

Kategorier