Samband klimat och befolkningsfördelning

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
Vad finns det för samband mellan klimat och befolkningsfördelning? 
Svar: 

Ungefär 90 % av jordens befolkning bor på 20 % av jordens yta. Detta beror på att det är lättare att försörja sig där. Dessa områden har ett klimat som är behagligt för människan, närhet till vatten, bördiga jordbruksmarker och livsviktiga mineraler.

Klimatförändringar innebär bland annat att ändliga naturresurser tar slut fortare och vädret förändras. När befolkningen ökar måste fler trängas på samma yta när mindre av jordens yta blir beboelig. Fler måste också då dela naturresurser, vilket kan leda till social oro, svält och krig.

Läs mer här i SO-rummet
https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/varldens-befolkning/befolkningsutveckling-och-befolkningsfordelning

Science Direct
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/population-distribution

FN Learn
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unfpa14.pdf

Se också tidigare frågor och svar i Bibblan svarar
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vilka-problemutmaningar-finns-gallande-befolkningsutvecklingen

http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-gors-att-minska-befolkningsmangden

http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-orsakerna-till-den-ojamna-befolkningsfordelningen

http://bibblansvarar.se/sv/svar/befolkningsfordelningen-i-varlden-orsaker-och-konsekvenser

http://bibblansvarar.se/sv/svar/orsaker-till-befolkningsfordelning

http://bibblansvarar.se/sv/svar/sambanden-mellan-klimat-och-vegetationbefolkningsfordelning

21 november 2019 - 9:08