Sågverksarbetares arbetsförhållande

Besvarad av Susanne Fleischer
Fråga: 
Hur var arbetsförhållanderna som sågverksarbetare under 1950-talet?
Svar: 

Det finns flera böcker som beskriver sågverksarbetares arbetsvillkor m.m

Här kommer tips på några titlar som du säkert kan hitta och låna på bibliotek.

Drömmen om det goda livet : livskvalitet och matvanor i ett uppväxande industrisamhälle : Stocka sågverk 1870-1980
Fjellström, Christina
 

Livet äger rum : försörjning och platstagande i norrländska sågverkssamhällen

Berglund-Lake, Håkan,

 

Sågad skog för välstånd : den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010

Pettersson, Ronny

Den här länken går till Libris, den nationella bibliotekskatalogen.
Här finns en lång lista på böcker om sågverk. Säkert behandlar många av den även 1950-talet.
 

https://libris.kb.se/hitlist?q=s%C3%A5gverk&r=;mat:(bok);spr:swe&f=simp&g=&m=10&p=1&d=libris&s=r&t=v

 

 

 

 

28 maj 2018 - 9:47

Kategorier