Satirisk roman

Besvarad av Marianne Bergkvist
Fråga: 
Såg en roman som verkade rolig när jag kollade igenom en ebokslista med sökordet marxism tror jag, det skulle vara en satir över vänsteraktivister. Något om Sydamerika, de åker kasnke och är volentärer. Tror det var en svensk eller kanske nordisk författare men långt ifrån säker - detta kan ha att göra med huvudpersonernas namn. Rätt nyutgiven, minns det som 2009-12. Känner någon av er till boken, eller hur kan jag söka fram denna bok när "marxism satir" ger inga resultat?
Svar: 

Hej!

Kan det vara denna e-bok du efterfrågar:Amanda Peralta 
Titel:  Med andra medel: Från Clausewitz till Guevara - krig, revolution och politik i en marxistisk idétrad  
Format:    EPUB med Adobe-kryptering för PC, Mac, vissa läsplattor (1.5 Mbytes)

Beskrivning:
För första gången i historien är skilsmässan mellan krig och revolution i det närmaste total; idén om revolution blivit ett politiskt – snarare än ett krigiskt – ideal som tagits över av sociala rörelser som söker förändring underifrån. Det menar Amanda Peralta, som visar hur marxistiskt politiskt tänkande, ofta på ett ödesdigert sätt, präglats av militärstrategiska överväganden.
Mot bakgrund av egna erfarenheter av kampen mot den argentinska militärdiktaturen presenterar Peralta här en idéhistorisk genomgång av hur Clausewitz teorier om kriget påverkat en rad radikala politiska teoretiker, från Engels och Marx över Lenin och Mao till Che Guevara och Régis Debray. Hon visar hur marxistiskt politiskt tänkande, ofta på ett ödesdigert sätt, präglats av militärstrategiska överväganden.
Till denna nya upplaga har Peralta – mot bakgrund av begrepp som civilisationernas krig, outsourcing of war, efterkrigs-krig, lågintensiva krig och kriget mot terrorismen – skrivit ett nytt förord som diskuterar krigens utveckling under de 15 år som gått sedan boken publicerades första gången.

Amanda Peralta (1939–2009) var docent i idé- och lärdomshistoria.

9 januari 2014 - 5:25