Rör sig ljud snabbare i luft eller i vatten?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad transporteras ljudet snabbast luft elr vatten
Svar: 

Ljud färdas snabbare i vatten än i luft. Ljudvågor sätter partiklar i rörelse när de sprids. Vatten har högre partikeltäthet än luft och därför rör sig ljud snabbare i vatten.

Om du följer länkarna här kan du läsa mer om ljudvågor och hur de rör sig.
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/varfor-har-ljudet-olika-hastighet
http://illvet.se/teknologi/varfor-hor-man-bra-genom-vatten
http://fy.chalmers.se/~curtn/fyl220/ljudvagor.html
http://fragelada.fysik.org/index.asp?id=4311

19 september 2016 - 14:40