Roddarmadamer i Stockholm

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
På 1670 talet fanns det sk.roddarmadamer i Stockholm. Om en person skulle ta sig från Skeppsbron och norrut, vilken brygga var det då lämpligast att man klev av vid? Namnet på bryggan. Hur mycket kunde det tänkas ha kostat för den turen och hur lång tid tror man att det tog? Hur många bryggor passerades innan man var framme? Tänker att slutdestinationen är Sigtuna.
Svar: 

För att du kanske ska kunna få svar på dina frågor kan jag rekommendera boken "Rodderskor på Stockholms vatten" red. Christine Bladh från 2008.
Fråga på ditt lokala bibliotek om de har den eller om den går att fjärrlåna. 

På hemsidan Stockholmskällan kan du söka mer information om roddarmadamernas spännande historia.

Som komplettering till frågan har Sjöhistoriska museet skickat denna länk. På slutet finns ytterligare ett boktips.

Stockholms stadsmuseum svarar: "Taxorna (prislistorna med bryggorna angivna) för att bli rodd mellan bryggorna finns bevarade på Stockholms stadsarkiv och jag tror att din fråga kanske även ska ställas dit.
stadsarkivet@stockholm.se" Från Stadsarkivet har jag inte fått något svar, men du kan ju vända dig till dem direkt och förhoppningsvis få svar.

Sen kan du förslagsvis skriva till Historiska institutionen på Lunds universitet som har tjänsten "Fråga en historiker". Eventuellt kan motsvarande fakultet på Stockholms universitet också svara dig eller hänvisa dig vidare. Kungliga biblioteket har många olika samlingar. Till exempel kan du fråga om kartmaterial.

7 oktober 2020 - 15:21

Kategorier