Ritningar Stockholms stadsbibliotek

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Är det möjligt att finna ritningar och eller e-böcker av kontruktionen av Stockholms Stadsbibliotek?
Svar: 

Enligt uppgift från den av Stockholms stadsmuseum utgivna Spelbomskan 16, Stockholms stadsbibliotek så har Gunnar Asplunds ritningar av Stockholms stadsbibliotek förkommit. Du kan läsa om det och mycket annat vad de grävt fram här:

http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMB_0018426_01_))

Det finns några skisser och tidiga ritningar i webbplatsen Digitalt museum:

https://digitaltmuseum.se/owners/S-ARK

Du kan till exempel använda sökorden Asplund stadsbibliotek ritning.

Stadsbyggnadskontorets arkiv i Stockholm går ju alltid att kontakta för att höra vad de har. Deras kontaktuppgifter är när detta skrives:
Växel: 08-508 27 300
E-post: stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se
Postadress: Box 8314, 104 20 Stockholm
Fax: 08-508 27 170

 

7 januari 2019 - 1:25