Risker med GMO

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Vilka risker finns med att man förstorar växter för att få större skördar med hjälp av GMO?
Svar: 

jordbruksverket kan du hitta mycket information om GMO. Där kan du t.ex. läsa om farhågorna kring antibiotikaresistensgener men att det är "extremt låg sannolikhet att sådan användning av antibiotikaresistensgener skulle kunna ha en inverkan på sjukdomsbehandling, något som man ibland hör talas om."

För att GMO-manipulerade väster ska få sättas ut i miljön i Sverige krävs grundliga riksbedömningar, Naturvårdsverket har till uppgift att bedöma sådana riksvärderingar. Bedömning av hur GMO påverkar den biologiska mångfalden sker i tre nivåer:

- Påverkan på genetisk variation. Kommer den genmodifierade organismens unika egenskaper att kunna spridas till vilda släktingar och på så sätt minska eller förändra deras genetiska variation?
 - Påverkan på populationer. Kan påverkan på den genetiska variationen i sådana fall leda till en minskning av vilda populationer av samma släkte som den genetiskt förändrade arten eller t.o.m förlust av dessa vilda släktingar? Kan den genetiskt förändrade organismen skada andra växter eller djur än de som var tänkta (icke målorganismer) på något annat sätt?
 - Påverkan på ekosystem. Kommer den genetiskt förändrade organismen att orsaka skada på ekosystemet genom att exempelvis påverka ekologiska processer som näringskedjan eller nedbrytningsprocessen? Kan odlingen av GMO öka eller minska användning av bekämpningsmedel eller påverka miljön på annat sätt?
Text från Naturvårdsverkets hemsida.

I kanditatuppsatsen "Risker med GMO i jordbruket" av Charlotta Sundin kan du läsa mer vad som kan ske, t.ex. att:

"[g]enmodifierade grödor (GM-grödor) kan bidra till större skördar och högre inkomster för bönderna, men de kan också sprida sig till ekologiska åkrar och förstöra de skördarna"

genetik.nu kan du läsa mer. T.ex. hittar du massor av användbara länkar här.
 

16 april 2017 - 14:53