Religösa ledare inom kristendomen

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Vilka religösa ledare har den kristendomens olika grenar.
Svar: 

Man kan lite grovt dela upp kristendomen i ortodoxt kristna, katoliker, protestanter och frikyrkliga. 

De rysk- och grekiskortodoxa kyrkorna leds av biskopar. En ortodox präst berättar mer i fragaprasten.fi - bland annat nämner han patriarken av Konstantinopel (Istanbul) som liknas vid biskoparnas ordförande. Du kan läsa om Grekisk-ortodoxa kyrkan i Wikipedia.

Under uppslagsordet Rysk-ortodoxa kyrkan i Wikipedia kan du läsa att den rysk-ortodoxa kyrkans "högsta överhuvud bär titeln patriark av Moskva och hela Rutenien". Han kallas också för "den förste av jämlikar" (uppslagsordet Patriark av Konstantinopel). 

Den katolska kyrkan (världens största kristna samfund) leds av påven (biskopen av Rom). Det kan du läsa mer om till exempel här (Katolska kyrkan i Sverige) och här (Wikipedia). Den nuvarande påven har tagit namnet Franciskus.

Protestanter (t.ex. Svenska kyrkan) leds av biskopar och ärkebiskopar. Exempelvis på Wikipedia kan du läsa att Svenska kyrkan "leds av ärkebiskop Antje Jackelén sedan juni 2014".

Frikyrkorna har inte biskopar utan organiserar ledarskapet på ett annat sätt. Pingströrelsen är enligt Wikipedia ett av Sveriges största frikyrkosamfund och dess församlingar "leds av lekmän som har de andra medlemmarnas förtroende. Dessa lekmän kallas ofta efter bibliskt språkbruk för äldste eller församlingsledare" (Wikipedia). (Lekmän betyder personer som inte är präster utan "vanliga" församlingsmedlemmar.)

7 november 2018 - 9:53

Kategorier