Religioner i Kenya

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Vilka religioner är vanligast i Kenya?
Svar: 

De flesta är kristna varav hälften är protestanter, anglikaner. En tredjedel är katoliker och det finns även inhemska kyrkor. Här kommer information från Landguiden (en betaldatabas), producerad av Utrikespolitiska institutet:

"Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Av de kristna är drygt hälften protestanter, varav flertalet tillhör den anglikanska kyrkan. En knapp tredjedel är katoliker. Det finns även en rad inhemska kyrkor.

Den dryga tiondel av kenyanerna som är muslimer bor främst i kusttrakterna och mot gränsen till Somalia. Kenyaner av indisk härkomst är mestadels hinduer, vilka har bevarat en del traditioner som har försvunnit i Indien.

En viss diskriminering av muslimer rapporterades efter terrordåd i Kenya 1998 och 2002 (se Modern historia), och attentaten i USA 2001. Militanta islamistiska grupper har traditionellt ingen stark ställning bland de kenyanska muslimerna. I de oroligheter som skakade landet efter valet 2007 var religion inte en faktor. Men hösten 2011 gick Kenya in med trupp i Somalia för att stödja regeringssidan där (se Utrikespolitik och försvar). Sedan dess har den militanta somaliska islamiströrelsen al-Shabaab genomfört flera terrorattentat i Kenya (se Aktuell politik och Kalendarium) vilket har lett till ökade spänningar mellan muslimer och kristna. Tusentals kenyaner tros också ha anslutit sig till al-Shabaab.

Många ledande politiker och religiösa företrädare arbetar dock för fortsatt tolerans. Kristna och muslimer i kustområdet samarbetar sedan början av 00-talet i Coast Interfaith Council of Clerics (CICC) för att lösa konflikter.

Planer på att alla religiösa samfund måste registrera sig väckte i början av 2016 protester från framför allt protestantiska frikyrkor. Enligt förslaget måste präster, pastorer, imamer och andra religiösa ledare få klartecken från polisen och antikorruptionskommissionen för att få arbeta. De måste också vara teologiskt utbildade vid en välrenommerad institution. För utländska pastorer ska det krävas arbetstillstånd och ett rekommendationsbrev från deras hemlands regering.

Syftet med lagförslaget var, enligt det brittiska medieföretaget BBC, att begränsa utrymmet för självutnämnda kristna profeter och helbrägdagörare, vars inflytande vuxit på senare år, samt muslimska ledare med extrema idéer. Protesterna ledde till att regeringen ändrade sig och drog tillbaka sitt förslag i början av 2016."

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Kenya/Religion

5 april 2017 - 19:32

Kategorier