Relationen människa-motorcykel under 1920- och 1930-talet?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Är intresserad av relationen människa-motorcykel under 1920 och 1930 talet. Vilka tidskrifter/magasin finns att tillgå för denna period? Är speciellt intresserad av människors berättelser om motorcykeln, kostnaden om motorcykeln, om det fanns speciella föreningar och bilder som kan beskriva de olika märken som existerade. Sedan tidigare har jag gått igenom de Automobilregister som finns för Jämtland och Uppsala (1927 resp 1929). Är intresserad om det finns liknande register för andra områden i Sverige under 1920 och 1930-tal. Finns det? Vilka?
Svar: 

För att få en överblick över vad som finns och var i landet ev. intressant material finns, är det bäst att söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Du kan t.ex. få fram en förteckning över alla tidskrifter som på något sätt handlar om motorcyklar och sedan går det ganska snabbt att ögna igenom listan och se vilka som finns för 1920- och 30-talen. Följ den här länken till sökningen:
http://libris.kb.se/hitlist?q=motorcyklar+spr%C3%A5k%3Aswe+mat%3A%28tidskrift%29&r=&f=ext&t=v&s=rc&g=&m=10

På liknande sätt kan du söka på automobilregister och få fram en förteckning över vad som finns från olika delar av landet::
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=automobilregister&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Och genom att söka böcker med ämnesord ”motorcyklar”, så får du en överblick över dessa - och kan ringa in dem tidsmässigt genom att klicka på dem och få fram mer information om varje enskild bok:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=%C3%A4mne%3amotorcyklar+spr%C3%A5k%3aswe+mat%3a(b%C3%B6cker)&f=ext&spell=true&hist=true&p=1

 

13 september 2017 - 6:07