Rekord för antal barn som en kvinna fött i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Vad är rekordet för antal barn som en kvinna fött i Sverige? Med vänlig hälsning
Svar: 

Vi har inte lyckats hitta någon säker uppgift för Sverige, enbart olika artiklar om ”rekordfamiljer”, där det tycks handla om 17-18 barn. Se t.ex.:

17, vilken barnaskara
http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article11178731.ab Växte upp i en av landets största familjer
http://www.arbetarbladet.se/allmant/vaxte-upp-i-en-av-landets-storsta-familj

Följande artikel ur Allt om vetenskap resonerar kring ett möjligt största antal och refererar också till olika internationella uppgifter ur Guinness Rekordbok:

Hur många barn kan man föda?
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-manga-barn-kan-man-foda

24 april 2017 - 15:12