Reinkarnation inom sikhismen

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Tror sikhister på reinkarnation?
Svar: 

Hej!
Ja, precis som inom hinduismen så har även sikhismen trosföreställningen om reinkarnation i sin religion. De har dock inget kastsystem (att man återföds i ett kast beroende på hur man levt sitt liv) Källa: http://religionsfroknarna.se/?page_id=67
Läs mer på SO-rummet om sikhismen: https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/andra-asiatiska-religioner/...

17 oktober 2018 - 10:48

Kategorier