Regeletik

Fråga: 
Bryr sig en regeletiker om under vilka omständigheter ett moraliskt beslut tas?
Svar: 

Normalt agerar en regeletiker (eller pliktetiker som det också kallas) utifrån regler som styr hur man bör göra i olika situationer. Till exempel om någon har skadat sig bör man hjälpa den personen enligt regeletikern (om man har en sån regel i sitt etiska system förstås!). Regeletik brukar bygga på formuleringar som " det som du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem" eller "att man alltid ska handla så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag". Sedan kan man bygga ut det etiska systemet med regler som är mycket mer specifika.

Så till frågan om regeletikern tar hänsyn till omständigheterna kring ett beslut och det kan man väl tänka sig att hen gör. Ta det gamla exemplet med ett brinnande hus som det finns människor i. Bör du då försöka hjälpa dem i huset trots att det i så fall kan vara farligt för dig själv? Där skulle nog flera regeletiker behöva fundera över omständigheterna. Är det för farligt för mig att gå in i huset? Regeln att rädda andra från fara kolliderar med regeln att man inte bör utsätta sig själv för fara (som rimligen är en regel i systemet). Så där måste man ta ställning till vilken regel man bör gå på och kan då kanske sägas ta hänsyn till omständigheterna. Man kan så klart också säga att det handlar om att välja vilken regel man går på och hur gör man det?

Fast jag kan tänka mig att din fråga egentligen ska besvaras med nej på ett plan för regeletikern följer regler (eller plikter) för hur man ska bete sig i en viss situation och tar inte ställning till omständigheterna. Men det går snabbt att hitta problem med en sådan syn på hur man bör göra. Så är det med filosofi - svaren blir ofta snabbt komplicerade!

Här finns mer om regeletik:

http://www.filosofi.itinspiration.nu/pliktetik/pliktetik-12/

15 mars 2017 - 14:11

Kategorier