Referens enligt APA

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej ! Tänkte fråga hur ni skulle referera till den här publikationen, enligt APA ? Så här har jag gjort, hade ni refererat annorlunda ? Vanek, F., Voog, H. & Wångby, M. (2018). Hur skriver jag uppsats enligt APA, 6:e upplagan? Version 1.05. [^titeln till vänster har jag kursiverat^] (Lunds universitet, Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek). Hämtad 16 december, 2018, från https://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/apamanual2018105.pdf Hur hade ni gjort ?
Svar: 

Svaret på din fråga finns på sidan 28 i ovannämnda publikation. Ska du följa det exakt hade jag tagit bort parentesen runt institutionsbiblioteket. De nämner inte heller "hämtad...", men som bibliotekarie tycker jag att det är bra. 

14 januari 2019 - 19:41

Kategorier