Referens av referens?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Om jag refererar till en författare i min text som i sin tur refererar till en annan författare i den texten jag refererar till, ska jag då skriva in den andra författaren och hens text, bok och alla detaljer i min källförteckning?
Svar: 

Umeå universitets hemsida kan man läsa om referens enligt harvardsysemet: "Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Endast sekundärkällan ska finnas med i litteraturlistan."

26 oktober 2016 - 15:04